7086.jpg

SHM (Sabine (Tates- WielandSabine Tates

Werkzaam als fysiotherapeut en manueel therapeut

Voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

  • Wanneer u een afspraak heeft, kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
  • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afsprakenkaartje mee. De fysiotherapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen.
  • Afmelden of wijzigen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Bij een te late afmelding wordt de gereserveerde behandeltijd bij u in rekening gebracht.
  • Graag bij het eerste bezoek uw verzekeringspasje, identiteitsbewijs, handdoek en eventueel uw verwijzing van de arts of speciallist meenemen.
  • Mochten uw gegevens betreffende uw zorgverzekering gedurende de behandelperiode veranderen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.
  • Controleer zelf uw polisvoorwaarden. U bent ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het beheer van uw zittingen fysiotherapie conform uw ziektekostenverzekering. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een nota, tenzij de verzekeraar het debiteurenrisico op zich heeft genomen.
  • Tijdens de trainingen in de oefenzaal dient u sportschoenen met schone zolen te dragen.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Een gesprek met je fysiotherapeut

Als je niet tevreden bent over onze praktijk, dan is het de moeite waard om eerst met ons het gesprek aan te gaan. Mocht de uitkomst van dit gesprek je niet tevreden stellen, dan kun je via een officiële weg je klacht indienen.

Officiële weg

Onze praktijk staat ingeschreven in het KNGF-centraal kwaliteitsregister. Dat betekent dat we ons moeten houden aan gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Op www.fysiotherapeut.com kun je lezen hoe de klachtenregeling wettelijk is geregeld en hoe je de klacht kunt indienen.

We zijn allemaal fysiotherapeut met onze eigen stukje specialisatie. Je krijgt een uitgebreide therapeut tijdens de behandelingen. Mocht het nodig zijn, dan nemen we ons veel patiënten veel zorg en aandacht over.

Ons team:

anoukAnouk Visser 

Praktijkeigenaar en werkzaam op het gebied van Fysiotherapie, Master Geriatriefysiotherapie (MSc), Sportrevalidatie, Knie- en Heuprevalidatie, Medische Trainingstherapie (MTT), Medisch Taping Concept (MTC), Beweeggroepen voor mensen met Diabetes - Beweegtuin, Valtraining/Valpreventie en BHV (Bedrijfs Hulp Verlening), aangesloten bij: ParkinsonNet, MS Zorg, CVA Netwerk, Thuis-Verder (Neurorevalidatieteams).

ronald

Ronald Hertog

Werkzaam op het gebied van Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Dry Needling en knie- rug- en heuprevalidatie.

 

raymondRaymond van Heumen 

Werkzaam op het gebied van Fysiotherapie, Cranio sacraal therapie, Gemengde Leefstijl Interventie (GLI) therapeut, aangesloten bij Claudicationetwerk, Medical Taping Concept (MTC), Total Knee Prothese en Total Hip Prothese.

  

  Jaap Smits

   Werkzaam op het gebied van Fysiotherapie en Master Geriatriefysiotherapie (MSc), aangesloten bij Thuis-Verder (Neurorevalidatie teams), Medical       Taping Concept (MTC) en Valtraining/Valpreventie.

Sabine Tates

Sabine Tates - Wieland

Werkzaam als Algemeen Fysiotherapeute en Manueel Therapeute en Medical Taping Concept (MTC).

 

Elly Prinsen

Werkzaam als Secretaresse en Praktijkondersteuner.