TVN_logo_15cm300dpi_CMYK_1.jpg

Huisreglement

Voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

  • Wanneer u een afspraak heeft, kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
  • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afsprakenkaartje mee. De fysiotherapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen.
  • Afmelden of wijzigen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Bij een te late afmelding wordt de gereserveerde behandeltijd bij u in rekening gebracht.
  • Graag bij het eerste bezoek uw verzekeringspasje, identiteitsbewijs, handdoek en eventueel uw verwijzing van de arts of speciallist meenemen.
  • Mochten uw gegevens betreffende uw zorgverzekering gedurende de behandelperiode veranderen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.
  • Controleer zelf uw polisvoorwaarden. U bent ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het beheer van uw zittingen fysiotherapie conform uw ziektekostenverzekering. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een nota, tenzij de verzekeraar het debiteurenrisico op zich heeft genomen.
  • Tijdens de trainingen in de oefenzaal dient u sportschoenen met schone zolen te dragen.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.